Fitness Hocam

Garanti Bankası

TR60 0006 2000 3500 0006 2963 92

ZONE FITNESS SPOR HİZMETLERİ A. Ş.

12 aylık üyelik 599 TL

6 aylık üyelik 479 TL

3 aylık üyelik 379 TL

Kredi kartı

Lütfen bekleyin
Peşin 3 taksit 6 taksit
Bu e-posta adresi sizin kullanıcı adınız olacaktır. Daha önce uygulamadan kayıt olduysanız aynı e-posta adresini girin.
İl İlçe
Son kullanma tarihi /
Sözleşmeyi okudum ve onayladım.

I - TÜKETİCİLERE YÖNELİK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar 
1.1. Alıcı:

Adı/Soyadı: 

Adres:

Telefon:

 

1.2. Satıcı:

Ünvanı:                 Fitness Hocam

Adresi:                  https://www.fitness-hocam.com

Telefon:                0530 854 8874

E-Posta:                info@fitness-hocam.com

Mersis No:            0998084313900015

 

2. Sözleşme’nin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, SATICI'ya https://www.fitness-hocam.com ait  adresinden, elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

3. Sözleşme Konusu Ürünün Temel Özellikleri

Ürünlerin/hizmetin Cinsi ve türü,  Vergiler Dahil Satış Bedeli üyelik süresi ve fiyatları

https://www.fitness-hocam.com/odeme/index/ adresinde belirtildiği gibidir.

 

Ürün Açıklaması: Online koçluk

Birim Fiyatı:

Ödeme Şekli: Kredi kartı veya havale/EFT

Başlangıç tarihi:19.09.2020

Bitiş tarihi:

 

4. Fatura Bilgileri

 

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

TC Kimlik no:

Fatura teslim:19.09.2020

 

 

5. Ödeme Şekli ve İlgili Düzenlemeler

·         Havale ile yapacağınız alışverişlerinizde, belirtilmiş olan hizmet bedelinin satıcı hesabına geçmesi ile birlikte alıcı hizmet almaya başlayacaktır. Havale işlemini gerçekleştirdikten sonra işleme ait dekont örneğini info@fitness-hocam.com e-posta adresine iletiniz.

·         Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; alıcı, ilgili faiz oranlarını sitemizden öğrenebilir, temerrüt faizi ile ilgili bilgileri de bankasından ayrıca teyit edebilir. Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümleri Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacaktır.

·         ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün/hizmetin ALICI’ya tesliminden/ifasından evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgileri, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmeniz talep edilebilir.  Talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise siparişinizin iptal edilme hakkı haizdir.

 

6. Sözleşme Konusu Hizmetin Kapsamı

 

·         Taraflar arasında işbu sözleşmenin imzalanmasına müteakip Alıcıya alanında uzman bir (diyetisyen, antrenör veya psikolog) koç atanacaktır. Kişiye özel atanmış bu koç,  Alıcı ile ilk iki ay haftada bir kez, sonrasında ise iki haftada bir kez yazılı iletişime (mesajlaşma yoluyla) geçerek koçluk seansı gerçekleştirecektir.

 

·         Alıcı, hizmetin ifa süresi boyunca hafta içi yazılı olarak (mesajlaşma yolu ile) kişisel koça soru sorabilecek, danışabilecektir. Satıcı tarafından 24 saat içerisinde yazılı olarak geri dönüş sağlanacaktır.

 

·         Satıcı tarafından Alıcının mevcut fiziksel/sağlık durumunun tespiti için anketler hazırlanacak ve Alıcı’ya sunulacaktır. Alıcının cevapları dikkate alınarak durumuna uygun/kişisel beslenme listesi ve antrenman programı hazırlanarak kendisine iletilecektir. Alıcı’nın ders ve görevleri düzenli olarak iletilecektir.

 

·         Alıcının, hizmetin ifa süresi boyunca Satıcı’nın “Fitness Hocam” mobil uygulamasına kullanım erişimi bulunacaktır. Alıcı, egzersiz ve diğer hizmetleri “Fitness Hocam” mobil uygulaması ile  her gün takip edebilecektir.

 

·         Alıcı Satıcı tarafından oluşturulmuş olan motivasyon grubuna katılabilecektir. Alıcı motivasyon grubu kurallarına uymakla yükümlü olup, kuralların ihlali durumunda gruptan çıkarılacaktır. Motivasyon grubu ile uygulamayı kullanan Alıcıların birbirleri ile etkileşim sağlayarak günlük performanslarını arttırmaları hedeflenmektedir. Koçluk hizmeti ise birebir iletişim ile sürdürülecektir.

 

7.Genel Bilgiler

 

·         ALICI, https://www.fitness-hocam.com adresinden yaptığı alışveriş de sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, cayma hakkı, dijital verilerin korunması ve hangi yazılım ile çalışacağına ilişkin bilgileri, ödeme şeklini ve hizmete ilişkin ön bilgileri sözleşmenin kurulmasından önce edindiğini, mesafeli satışın gerçekleşip onay için kendisine işbu belgeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve internet ortamında gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

·         ALICI; bu sözleşmeyi internet ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, hizmete ait temel özellikler, hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve iletişim (mail) bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

·         ALICI tarafından siparişin verilmesi, onaylanması; işbu siparişe konu ürün/hizmetle ilgili ödeme yükümlülüğü altına girdiği anlamına gelmektedir.

 

·         İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak Alıcı’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup bugünden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

 

·         İşbu belgeyle Ön bilgilendirme-satış sözleşmesine konu mal ve hizmete ilişkin fiyat taahhütlerinin geçerlilik süresi siparişin verildiği andan itibaren belirlenen kampanya süreleri ile sınırlıdır.

 

·         Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin ALICI tarafından onaylandığının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.  

 

·         SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde, alınmış hizmet bedeli toplam bedelden mahsup edilmek üzere,  kalan bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI sözleşmenin onaylanması ile kendisine atanan kişisel koç ile hizmetin devam ettirilememesi halinde aynı nitelikte farklı bir koç atanabileceğini gayri kabili olarak kabul eder.

 

·         SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

·         ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

·         Alıcı sözleşmenin kurulması ve ifası sırasında vermiş olduğu kişisel sağlık ve her türlü verilerinin eksik ve hatalı olması sebebiyle uğradığı zararlardan Satıcının sorumluluğunun olmadığını kabul eder.

 

·         ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

 

·         ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini, sosyal medya ve uygulama hesaplarını hiçbir şekilde firma imajını zedeleyici gerçeğe aykırı olumsuz yorumlar, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

·         SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

·         İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuki sorumluluğun doğması halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

·         Alıcının programa ve işleyişe yönelik bilgileri kopyalama ve üye olmayanlar ile paylaşması halinde hukuken sorumlu olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

8. Cayma Hakkı

 

Alıcı, hizmetin ifasına başlanılmamış olması şart ve koşuluyla, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu gün başlar.

 

Taraflar arasında düzenlenen işbu sözleşme; 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde düzenlenen “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.” Kapsamındadır.

 

Alıcının mobil uygulamayı indirmesi ile birlikte Satıcı, Alıcıya özel beslenme programı hazırlanmaya başlayacak ve kişisel koç atayacaktır. Alıcı, kişisel koç ile iletişime geçmesi, koçun kendisini bilgilendirmesi ile hizmetin tamamlandığını ve 14 günlük cayma hakkının bu aşamadan sonra kullanılamayacağını, cayma süresinin sona ereceğini açıkça kabul eder.

 

Alıcı cayma hakkının sözleşmeyi sona erdirecek yegane imkan olduğunu, cayma süresinin sona ermesinden sonra sözleşmenin sonlandırılmasının mümkün olmayacağını kabul eder.

 

9. Cayma Bildiriminin Yapılacağı İletişim Bilgisi

 

 

Cayma bildirimi; info@fitness-hocam.com adresine e-posta gönderilerek yapılabilecektir.

Cayma beyanı, başka bir işlemle karışıklığı önleyecek şekilde açık olmalıdır.

 

10. Temerrüt Hali Ve Hukuki Sonuçları

 

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11. Yetkili Mahkeme

 

Tüketici, şikâyetine ilişkin bir uyuşmazlık söz konusu olması hâlinde Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; 

2020 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine değil, tüketici mahkemelerine başvuru yapılır. Yetkili merci, ALICI’nın / tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yer tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemeleridir. Uyuşmazlık hâlinde tüketici, arabuluculuk gibi tüm alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurabilir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının daha hızlı, ekonomik ve etkin olduğu bilinmektedir. Bu çözüm yollarına başvurmak, hukuki çözüm yollarına başvurma hakkını ortadan kaldırmaz.

 

12. Yürürlük

 

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

 

SATICI: Fitness Hocam

ALICI:

TARİH: 19.09.2020